คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ติดโควิด-19 ต้องติดต่อทีไหน ?

คำตอบ : โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้านท่าน

สามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทีไหน ?

คำตอบ : โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้านท่าน