ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาสร้างห้องน้ำ โรงพยาบาลสนาม 2

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาสร้างห้องน้ำ โรงพยาบาลสนาม 2 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

พัสดุ2.pdf (12 downloads)