ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

พัสดุ1.pdf (14 downloads)