ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf (50 downloads)