ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (58 downloads)