ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า-300-mA-ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า-1.pdf (79 downloads)