ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
1. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.pdf (24 downloads)