ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เรื่อง
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
  5. อุปกรณ์กระจ่ายการทำงาน สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพ.pdf (59 downloads)