ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านแฝด 2 ชั้น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านแฝด 2 ชั้น)

าำรักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ