รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)

ตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสารณสุข.pdf (436 downloads)