รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

  1. นักรังสีการแพทย์  1 อัตรา
  2. เภสัชกร  1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ  2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  1 อัตรา
  5. นายช่างเทคนิค  1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ