ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถในรอบสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถในรอบสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf (1481 downloads)