เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายการดังต่อไปนี้

 1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด
 2. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด
 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไป 2.เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่)  คลิกดูรายละเอียด
 4. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ซเอทธิลินออกไซด์ 2.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ)  คลิกดูรายละเอียด
 5. รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  คลิกดูรายละเอียด
 6. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารด้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด
 7. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลระแงะ  คลิกดูรายละเอียด
 8. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด
 9. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา)  คลิกดูรายละเอียด
 10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  คลิกดูรายละเอียด
 11. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 11 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด
 12. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ  คลิกดูรายละเอียด
 13. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (1.ตู้อบเด็ก 2.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 3.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)  คลิกดูรายละเอียด