รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน

ประกาศตังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกทันตสาธารณสุข.pdf (41 downloads)