ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คลิกดูรายละเอียด  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 9 เครื่อง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 9 เครื่อง   ไฟล์ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก   ไฟล์ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์ประกาศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 8 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  คลิกดูรายละเอียด เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง  คลิกดูรายละเอียด เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก  คลิกดูรายละเอียด เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  คลิกดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด ดังนี้ เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง   คลิกดูรายละเอียด เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 4 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านแฝด 2 ชั้น)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ (บ้านแฝด 2 ชั้น) าำรักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ