ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลสุไหงปาดี รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ 1. ไฟล์ประกาศ คลิกดูรายละเอียด 2. ใบขอย้าย คลิกดูรายละเอียด 3. แบบฟอร์มเอกสาร คลิกดูรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถในรอบสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง แพทย์  1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  24 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์  6 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข  9 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ  –> ไฟล์ประกาศ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ –> ใบสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา คือ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งนายช่างเทคนิค จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้ นักรังสีการแพทย์  1 อัตรา เภสัชกร  1 อัตรา เจ้าพนักงานเวชสถิติ  2 อัตรา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  1 อัตรา นายช่างเทคนิค  1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ