แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษจิกายน – ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษจิกายน – ธันวาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งบทดลองประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QIyJbWTFT1B_XiCben3XZMbT6UtdbB17