กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ประชุม Service Plan สาขาตา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนางวรลักษณ์ โชติบัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขาตาร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงอารีนา อับดุลวาฮับ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตา และเป็นประธานการประชุม ได้จัดประชุม Service plan ...

ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2567 โดยมี นพ.เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประธานการประชุมร่วมด้วยนางวรลักษณ์ โชติบัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และนายอรรถพล ขวัญเกิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ...

ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้มีการจัดประชุมทบทวนหลักเกณฑ์และการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายคมสัน ทองไกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางวรลักษณ์ โชติบัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายอรรถพล ขวัญเกิด ผู้รับผิดชอบงาน ...

โครงการพัฒนาระบบประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565                  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้มีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการดำเนินการตามโครงการฯ ร่วมด้วย   นางวรลักษณ์  โชติบัณฑ์ หัวหน้า      กลุ่มงานประกันสุขภาพ  นางสาวรัชตา     คำมณี ผู้รับผิดชอบงานบริหารด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ บุคลากรในกลุ่มงานประกันสุขภาพ งานการเงินและบัญชี ...