สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073 532 056-65 Email:NaraPublicHealth@gmail.com