โครงการพระราชดำริ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (14.00 น.) นายแพทย์สมบูรณ์บุญ กิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสุพรรณมาลาชั้น 2 โรงพยาบาลระแงะ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ...

ประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (09.30 น.) นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดนราธิวาส ในระบบ Online และ On site ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น ...

โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (เวลา 09.30 น.) นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ...

ร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก, ดร.ซาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิวาสจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย สมาชิกชมรม TO ...

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2567

วันที่ 5 – 6 ก.พ. 2567 นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ โดยมี นางปาริชาต ชูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ และนางสาวมาตีนี อีแต ผู้รับผิดชอบงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน TO BE ...

สสจ.นราธิวาส จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับจังหวัด

วันนี้ 13 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

สสจ.นราธิวาส ในฐานะเลขานุการคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันนี้ (020267) เวลา 09.30 น.นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ (25 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ปันสุขฯ ปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายวินัย หมวกมณี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมฯ ...

สสจ.นราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

วันนี้ที่ 15 ม.ค. 67 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะและให้กำลังใจเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL พร้อมคณะผู้บริหารจากโรงเรียนนราสิกขาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE ...