ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยฯ.pdf (39 downloads)