ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์ประกาศ