ขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรี เพิ่มค่าตอบแทน อสม.