ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชานพักและทางเดินชั้น-2.pdf (234 downloads)