รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2566 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดตามระยะเวลาแล้ว จังหวัดนราธิวาสจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมิน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf (341 downloads )