ประชุมรับฟังการชี้แจงแถลงแผนถวายความปลอดภัย

วันนี้(25 ก.ย. 2566) เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางรอยัน หะยีมะเย็ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยนางสาวนิตยา นิลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวเพ็ญศิริ สิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการและนางปาริชาต
ชูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแถลงแผนถวายความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 101 กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 โดยมี
นาวาเอกพงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.3 พล.นย. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงแผนถวายรักษาความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส