ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโถงกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโถงกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโถงกลาง.pdf (4 downloads)