🆕 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศ-รับสมัครพนักงานขับรถ.pdf (322 downloads )