บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกาศ (125 downloads )