เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง    รายละเอียดตามเอกสารแนบ   —> เอกสารแนบ.pdf (100 downloads )