เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1.  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (ระดับปฐมภูมิ) โรงพยาบาลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี  —>  ไฟล์ประกาศ.pdf (129 downloads )
  2.  ก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) โรงพยาบาลจะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ —> ไฟล์ประกาศ.pdf (252 downloads )