ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ซเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ซเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอสารแนบ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา.pdf (7 downloads )