แผนการใช้งบประมาณประจำปี

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :      

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2567

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2567 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :      

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2567 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :    

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2567 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :  

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2567

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2567 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2566 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ :

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาตม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2566 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566

เรื่อง รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) ณ 30 กันยายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ