กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

จังหวัดนราธิวาสเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานบำบัดรักษา ช่วยเลิกบุหรี่ระดับจังหวัดยอดเยี่ยม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และทีมงานยาสูบจังหวัดนราธิวาส เข้ารับรางวัลพระราชทาน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี   นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง ...

คณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก เป็นจังหวัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

วันที่ (23 พ.ค. 66) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ของจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก เป็นจังหวัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2566 นำโดย พญ.นันทา อ่วมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ นายจิระวัฒน์ ...

ร่วมแสดงบนเวทีกลางบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมการแสดงและให้ความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และการช่วยผู้ป่วยสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอ ณ เวทีกลางบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ...

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรคมะเร็ง ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และอ.ตากใบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยผู้รับผิดชอบงานระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโรคมะเร็ง ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และอ.ตากใบ  ...

ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการ คัดเลือกจังหวัด ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสมบูรณ์ บุญยะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด และคณะ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลด้านขับเลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ณ โรงพยาบาลระแงะโดยมีนายแพทย์เอกวิทย์ ...

ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการ คัดเลือกจังหวัด ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสมบูรณ์ บุญยะรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด และคณะ ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คัดเลือกจังหวัด ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลด้านขับเลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ณ ...

เตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้ารับพระราชทานรางวัลจังหวัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม ด้านการบำบัดรักษา / การช่วยเลิกสูบบุหรี่ระดับจังหวัดยอดเยี่ยมปี 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางอภิญญา ก้อเด็ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลจังหวัดที่มีผลงาน           ยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนและสนับสนุนการควบคุมยาสูบด้านการขับเคลื่อนการบำบัดรักษา/การช่วยเลิกสูบบุหรี่ระดับจังหวัดยอดเยี่ยมปี 2566 ณ ห้องประชุมมะนาลอ ชั้น ...

ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต จ.นราธิวาส

วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางอภิญญา ก้อเด็ม รองนายแพทย์สาธารณสุข เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ และตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต จ.นราธิวาส โดยนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทีม ตรต ...

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)และวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED) กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไฟฟ้าช็อต จมน้ำ  ในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ในเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์  โรงเรียนนราธิวาส ...

รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอิกบาร์น ราซีด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร การฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ   ในเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนูปถัมภ์ โรงเรียนนราธิวาส ...