เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้รับผิดชอบดิจิทัลสุขภาพเพื่อติดตามดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ.ศูนย์นรานวัตกร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอดุล บินยูโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย นายแพทย์ พรประสิทธิ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสฯ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้รับผิดชอบงานดิจิทัลสุขภาพเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานดิจิทัลสุขภาพในหน่วยบริการ การดำเนินการพิสุจน์ตัวตนผ่าน แอพคลิเคขั่น ...