ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องล้างเครื่องมือ)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
1. เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องล้างเครื่องมือ.pdf (144 downloads)