ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง
4. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-4-รายการ.pdf (138 downloads)