ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง
2. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอ็กซ์เรย์ผ่านได้ จำนวน 2 เตียง
3. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นเล็ก จำนวน 2 เตียง
4. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-5-รายการ.pdf (271 downloads )