รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่ง แพทย์  1 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพ  24 อัตรา
  3. นักเทคนิคการแพทย์  6 อัตรา
  4. นักวิชาการสาธารณสุข  9 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ  –> ไฟล์ประกาศ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ –> ใบสมัคร