ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา คือ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ