ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการ ปรับปรุงโถงกลางชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ปรับปรุงโถงกลางชั้น-๑-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส.pdf (105 downloads)