ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมัสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบ

ป.รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน-ครั้งที่-๑.pdf (169 downloads)