หน่วยปฐมพยาบาลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มอบหมายฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ ร่วมกับโรงพยาบาลรือเสาะ และโรงพยาบาลปาเจาะ ออกให้บริการแก่ผู้มาส่งผู้เดินทางงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2566 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566