ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ป.รายชื่อผู้มีสิทธิ-ชำนาญการพิเศษ-4-อัตรา.pdf (296 downloads )