ไม่มีหมวดหมู่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.กาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านตอแล ต.เอราวัณ อ.แว้ง   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านตะเหลียง ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกูบู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน   –>   ไฟล์ประกาศ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านโล๊ะจูด ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง   …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

🆕 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาตม 2566

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2566 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200253) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ 02 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางปาริชาต ชูทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานในโครงการพระราชดำริ และนางสาวมาตีนี อีแต นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีจิรัชย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE …

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการ จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ