ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ —> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต.มูโนะ.pdf (285 downloads )