มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564

คำสั่งจริยธรรม-1.pdf (271 downloads )
จริยธรรม-1.pdf (307 downloads )
แผนจริยธรรม.pdf (77 downloads )