🆕รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มีมติคัดเลือกให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนาน 3 ราย ตามเอกสารแนบ
ป.ผลการคัดเลือก-3-อัตรา.pdf (218 downloads )