เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  รพ.สต.บ้านยะหอ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส จำนวน 1  หลัง    —>    ไฟล์ประกาศ.pdf (46 downloads )

2 จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  รพ.สต.บ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 1  หลัง    —>    ไฟล์ประกาศ.pdf (49 downloads )