ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ซเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊ซเอทิลีนออกไซด์ 100%  แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ไฟล์ประกาศ.pdf (5 downloads )